Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring Minto Tandzorg

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Minto Tandzorg gevestigd aan de Van Reeuwijkstraat 54 te Ommen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85630241

Wij respecteren uw privacy. Minto Tandzorg streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens 

 Door het gebruiken van de website www.mintotandzorg.nl en de daarop beschikbare diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres en uw medische gegevens in verband met uw behandeling. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Hieronder staan de gegevens opgesomd die verzameld kunnen worden afhankelijk van de dienst die u gebruikt. 

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. De verwerking doen wij op basis van artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens en meer specifiek gezondheidsgegevens op basis van de behandelovereenkomst die u met ons als patiënt gesloten heeft en de wettelijke regels daarvoor inclusief het beroepsgeheim. In dat kader verwerken wij ook uw gegevens voor factoring en declaratie van de behandelingen die wij uitvoeren, conform wettelijke regels, namelijk volgens artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening en kwaliteitsborging. 

 

Doeleinden gegevensverwerking 

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor onder andere het inschrijven bij Minto Tandzorg, het bijhouden van uw medisch dossier, het inplannen van een afspraak, het uitvoeren van een behandeling, de financiële afhandeling van de behandeling, het inzichtelijk maken van uw persoonlijke wensen en voorkeuren met betrekking tot de tandheelkundige zorg en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. 

 

Cameratoezicht/beelden 

In en om de praktijk is sprake van cameratoezicht vanwege de veiligheid van u als patiënt, onze medewerkers, de praktijklocatie en aanwezige bezittingen. Daarbij filmen wij alleen ruimten die algemeen toegankelijk zijn. Het is mogelijk dat u op die beelden zichtbaar bent als u de praktijk bezoekt.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren, of als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Leveranciers/derden

Indien u met onze praktijk een contract afsluit en/of diensten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met u kan worden gezocht. Die gegevens bewaren wij ten behoeve van huidige en toekomstige leveranties of diensten.

 

Bewaartermijnen 

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (hierna: WGBO). Naast de WGBO houden we ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor financiële gegevens, zoals betaalgegevens, geldt dat wij de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar hanteren.

 

Beveiligingsmaatregelen 

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben onder andere alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich contractueel verplicht tot geheimhouding of zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn, hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Het gebruik van cookies 

Voor het functioneren en gebruiksvriendelijkheid van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen of uitgelezen van het apparaat (zoals computer, tablet of mobiele telefoon) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Bij een volgend bezoek van u aan de website, kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u als gebruiker in het verleden heeft gedaan. Cookies worden bijvoorbeeld geplaatst om te kunnen berekenen hoeveel mensen een website bezoeken. 

Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij gebruiken noodzakelijke en statistieken cookies om de website goed te laten werken, te analyseren en te verbeteren. Uitsluitend met uw toestemming plaatsen wij marketing cookies om advertentie campagnes op uw voorkeuren en bezoekgedrag af te stemmen. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’ dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Voor noodzakelijke en statistieken cookies geldt dat gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verzameld en gedeeld met Google. 

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of andere derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.  

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

 

Uw rechten 

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie, aanvulling en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens over te dragen aan u of aan een andere partij, of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door via e-mail (info@mintotandzorg.nl) of telefonisch contact (0529-445001) met de praktijk op te nemen. De contactgegevens de praktijk vindt u op mintotandzorg.nl/contactgegevens. Wij zullen binnen 7 werkdagen op uw verzoek reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen maken wij bekend op www.mintotandzorg.nl. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens.

Minto Tandzorg
Adres: Van Reeuwijkstraat 54 7731EH Ommen
Telefoonnummer: 0529-445001
E-mail: info@mintotandzorg.nl

KNMT KRT Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) NVM-mondhygiënisten